the sims 2 cheaty

3. listopadu 2009 v 18:26 | The--sims™ |  cheaty
Autopatch on/off - hra sama automaticky vyhledává patche
Moveobjects on/off - přesouvání objektů
Aging on/off - zapne/vypne stárnutí simů
Vsync on/off - vypnutí zlepší herní výkonnost, ale zvýší množství grafických chyb
Deleteallcharacters - sousedský cheat; k vymazání všech simů v sousedství
Terraintype desert/temperate - toto může být použito pouze v pohledu na sousedství a přepíná mezi dvěma typy terénu
StretchSkeleton [#] - velikost vašeho Sima odpovídá hodnotě # (1 - normální velikost, 0.5 - o polovinu menší, 2.0 dvojnásobně velký atd.)
ChangeLotZoning # - změní budovu na následující (místo křížku vyplňte dorm pro kolej, community pro obecní budovu, residential pro obytnou budovu a greek dorm pro Řecký dům).
boolprop snapobjectstogrid [true/false] - s pomocí tohoto cheatu můžete umístit objekty mimo stanovené pole.
lockAspiration [on/off] - vypne nebo zapne snižování aspirace.
motiveDecay [on/off] - vypne nebo zapne snižování motivace simů (energie, hlad, zábava atd.)
Základní cheaty:

Kaching-Přidá 1 000 §

Motherlode-Přidá 50 000 §

MoveObjects [on/off]-Můžete pohybovat s objekty, u kterých to jinak není možné

Aging [on/off]-Zapne/vypne stárnutí.

StretchSkeleton [číslo]-Velikost Sima (2.0 dvojitá velikost, 0.5 poloviční).

intProp maxNumOfVisitingSims [číslo]-Počet Simů, které můžete pozvat na párty. Používejte v náhledu na sousedství.

boolProp snapObjectsToGrid [true/false]-Objekty je možné umístit mimo ukotvenou síť.

boolprop constrainFloorElevation [true/false]-Zvedne/sníží zem i s objekty nebo stavbou.

boolProp simShadows [true/false]-Zapne/vypne stíny Simů.

intProp censorGridSize [0 - 8]-0 = úplné odstranění cenzurních čtverečků.
8 = standardní cenzura.
POZOR - V NIGHTLIFE NEFUNKČNÍ!

boolProp displayPaths [true/false]-True = uvidíte cestu, kam kráčí váš Sim.

faceBlendLimits [on/off]-Při vytváření potomka v CAS neplatí dědičnost

boolProp constrainFloorElevation [true/false]-Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem.

Autopatch [on/off]-Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem.

Exit-Zavře cheatovací řádek.

Filmařské cheaty:

Slowmotion [0-8]-0 = normální rychlost; 8 = 8x pomalejší než normální rychlost

Boolprop enablepostprocessiong [true/false]-Musí být nastavena hodnota true, aby fungovali níže uvedené filmařské efekty. K pokročilým trikům musí grafická karta podporovat pixel shadery. Doporučijeme také k natáčení filmů vypnout herní interface - klávesa F10

Bloom [R] [G] [B] [X]-Efekt, při kterém se vše jasné rozmaže dohromady (sitcom flashbacks), . Musíte nejdřív zadat cheat "boolprop enablepostprocessing true", aby byl přístupný tento pokročilý efekt. RBG, složkové vyjádření barvy (hodnoty od 0 do 255) zadávejte oddělené mezerou. Číslo X značí míru rozostření

Filmgrain [0-1]-Zrnitý efekt. Akceptuje hodnoty od 0,1 do 1, ty určují intenzitu zrnění. Jsou možné i vyšší hodnoty, ovšem prakticky neviužitelné

Letterbox [0.0 - 0.4]-Výsledkem je širokoúhlá scéna. Širokoúhlost určují zadané hodnoty v rozmezí 0.0 až 0.4.

Virgnette [X] [Y] [X]-Efekt, při němž je ohnisko čisté, ale všechno kolem je zaostřené. Souřadnice zadáváme v pixelech, hodnota X je číslo od 0.0 do 1.0 - určije velikost rozmazání.

Pozemkové cheaty:

boolprop lotWater [true/false]-False = odstraní vodu na pozemcích

boolprop lotTerrainPaints [true/false]-False = odstraní zemskou texturu na pozemcích.

boolprop showFloorGrid [true/false]-Vypnutí čtvercové sítě v módu stavění a nákupu.

boolprop objectShadows [true/false]-False = odstraní stíny u venkovních objektů.

boolProp guob [true/false]-False = odstraní stíny u vnitřních objektů.

boolprop renderSelectedSimLevel [true/false]-True = stěny nebudou "vykousnuté" pro vybraného Sima.

boolprop locktiles [true/false]-False = můžete umístit podlahu i na silnici.

boolprop renderInsideObjectOnlyOnSelectedSimLevel [true/false]-True = objekty se zobrazí pouze v úrovni, kde je daný Sim a pokud je toto poschodí vybráno

boolprop renderSelectedSimLevel [true/false]-True = vidíte jen patro, ve kterém je právě vybraný Sim.

Cheaty pro sousedství:

deleteAllCharacters-Vymaže všechny postavy v sousedství.

TerrainType [desert/temperate]-Přepíná mezi pouští a normálním terénem.

boolprop displayNeighborhoodProps [true/false]-False = nezobrazí doplňky v sousedství (jako např. kameny a věže).

boolprop displayNeighborhoodRoads [true/false]-False = nezobrazí silnice.

boolprop displayNeighborhoodFlora [true/false]-False = nezobrazí flóru (stromy a květiny).

boolprop displayNeighborhoodWater [true/false]-False = nezobrazí vodu.

boolprop displayLotImposters [true/false]-False = nezobrazí stavby na pozemcích.

boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel [true/false]-False = nezobrazí mosty.

boolprop lotTerrainLighting [true/false]-False = pozemky nebudou podsvícené, když na ně najedete myší.

boolprop carsCompact [true/false]-True = auta na silnicích jsou detailnější ;)

boolprop ShowLotPackageFilename [true/false]-Zapne/vypne zobrazování názvů pozemků.

boolprop nhoodWaterReflection [true/false]-Zapne/vypne zrcadlení vody v sousedství.

boolProp carsOnRight [true/false]-Auta jezdí vpravo nebo vlevo.

terraintype [desert/concrete]-Typ terénu.

nhdregiontype desert [desert/concrete]-Typ terénu na konkrétním místě
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.